Teknisk info


Om du kontrollerer alle punktene under kan vi sammen unngå problemer og korte ned produksjonstiden og kostnadene for dine trykksaker.

 • Pass på at alle 4-fargebilder og fargeillustrasjoner er lagret som cmyk eller spotfarg (ikke rgb eller andre farger).

 • At alle bilder er lagret i riktig oppløsning, dvs for rastrerte bilder 300 dpi og bitmap / strektegninger 1200 dpi.

 • Bilder og illustrasjoner er lagret i tiff eller eps-format (ikke bmp, wmf, gif, etc).

 • Unngå lavoppløslige bilder hentet ned fra internett.

 • Ingen av .tif eller .jpg filene som er brukt i dokumentet bør være skalert mer enn +/- 40 % (ikke mindre en 60 % eller mer enn 140 % av originalen).

 • Det er viktig at du bruker ekte fonter. Unngå bruk av elektronisk halvfet og kursiv. Alt som er brukt, filer og fonter, må sendes med til trykkeriet. F.eks. logoer (tips: her er det smart å vektorisere fontene), illustrasjoner og fotografier.

 • Med jobben skal det legges ved en utskrift som er aktuell og svarer til det digitale materialet vi får fra dere. Alt som skal være utfallende, dvs farger eller objekter som skal ligge utforbi kanten av arket, må være minimum 3 mm utfallende (bleed). Pass også på tekst eller annet som skal leses ikke plasseres helt ut i kanten.

 • Sørg for at USB’er og andre bærbare medier er fri for datavirus.

  Vi er behjelpelig med å endre fargene til cmyk på bilder og filer etter forbrukt tid av kr. 650,00 pr. time.

  NB! Har du ting som avviker fra punktene eller noe du er i tvil om, ta kontakt med førtrykk på tlf. 37 71 38 01 eller e-post.